Hjem - Lions Holstebro Karoline

Menu

Diverse

Etiske regler:
Det er vigtigt, at vi har lov til at være forskellige - det gør os stærke, men vi er loyale overfor hinanden og tager det som en selvfølge, at vi ikke kritiserer hinanden overfor tredjemand.
Vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles.
Personlige oplysninger kommer ikke uden for klubben.
Åbenhed - ærlighed - tillid.

Klubmøder:
Klubmøder bliver normalt holdt 2. tirsdag i hver måned (med undtagelse af juli og august, som er feriemåneder). Falder 2. tirsdag i måneden i en skoleferieuge (uge 7 og 42), afholdes klubmødet ugen før.
Afbud til klubmøderne skal normalt gives til klubmesteren senest søndag aften før mødedagen. Ved specielle lejligheder er der i stedet tilmelding - dette fremgår af invitationen. Gives der ikke besked rettidigt (evt. nævnt i det foregående klubmødereferat), betaler medlemmet selv kuvertprisen. Ved akut sygdom el. lign. må medlemmet gerne selv ringe til det sted, vi skal være, for at høre, om betaling kan undgås. Der skal også gives besked til klubmesteren.

Kontingent:
Kontingentet udgør årligt 1.200 kr., som betales med 600 kr. 1/1 og 1/7 (jf. §5 i vedtægterne).

Kørselsgodtgørelse:
Kørselsgodtgørelse udgør pr. km 1,00 kr., som betales til chaufføren af de øvrige personer, der er i bilen.

Optagelse af nye medlemmer:
Mht. regler vedr optagelse af nye medlemmer henvises til Grøn Håndbog på Lions Office og vore egne vedtægter.
Optagelsesceremonien bliver holdt i henhold til bilag 1 i vore vedtægter.
Efter optagelsesceremonien foræres 1 fl. vin til evt. ægtefælle/samlever.
Nye medlemmer kan deltage i 2 klubmøder uden beregning. Herefter betales normal afregning for fortæring m.v.

En lille hilsen:
Gaver til medlemmernes runde fødselsdage på ca. kr. 200,00 - 30 år, 40 år, 50 år, 60 år osv.
Til medlemmer, der inviterer til reception, gives gave som til runde fødselsdage - se ovennævnte.
Opmærksomhed i forbindelse med medlemmernes bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup gives ikke.
Der gives opmærksomhed i forbindelse med medlemmers dødsfald: Bårebuket.
Der gives opmærksomhed i forbindelse med medlemmers ægtefælle/samlevers eller hjemmeboende børns dødsfald: Buket til Lions-medlemmet.
Ved udmeldelse efter min. 5 aktive år gives en lille gave (ca. 200 kr.) som tak for indsatsen.

Deltagelse i møder, undervisning m.v.
Al deltagelse i undervisning betales af klubkassen, herunder også møder for nye/kommende Lionsmedlemmer (incl. sponsorer).
Klubben betaler for deltagelse af 2 par til distrikts- og årsmøder (møde, fortæring og evt. ophold).

Persondatapolitik
Se Persondatapolitik i Lions

Følg Lions