Hjem - Lions Holstebro Karoline

Menu

Ansøg om støtte

RETNINGSLINJER FOR STØTTE FRA LIONS CLUB HOLSTEBRO KAROLINE

Der er mulighed for at søge om donationer til velgørende formål, når der foreligger en velbegrundet beskrivelse i ansøgning om støtte.
Specielt foreninger og klubbers projekter, som er til gavn for børn, unge, ældre eller handicappede.

Vore donationer skal gå til konkrete projekter, fx indkøb af materialer eller redskaber for at gennemføre projektet.
Udfyld nedennævnte ansøgning (eller skriv en ansøgning med de angivne oplysninger) og scan/send den ind til Tina Mc Gregor (mcgregors ved me prik com)


1. KLUBBEN STØTTER HUMANITÆRE OG ALMENT VELGØRENDE FORMÅL.

Ved bedømmelsen af støttebehovet lægges vægt på, at der er tale om et formål, som kun i meget begrænset omfang er berettiget til støtte fra stat og kommune.
Formål i Holstebro og omegn nyder fortrinsret i forhold til formål i andre dele af Danmark.
Ud over dette støtter klubben også formål anbefalet af Lions Danmark og Lions International

2. EN ANSØGNING OM STØTTE SKAL INDEHOLDE FØLGENDE OPLYSNINGER:

  • Beskrivelse af opgaven, der søges støtte til og begrundelse for ønsket om støtte
  • Oplysninger i øvrigt, herunder om der er søgt støtte til samme formål andre steder (navn,adresse)
  • Ansøgers navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og bankkonto, hvortil evt. støtte kan overføres.
  • Det ansøgte beløb med budget for projektet
  • Beskrivelse af hvornår og hvordan støtten ønskes anvendt
  • Samtykke til at ansøgningen må deles med klubbens medlemmer
Udfyld ansøgningsblanket (eller skriv de ønskede oplysninger direkte i en mail) og send den til Tina Mc Gregor (mcgregors ved me prik com):

Det er vigtigt, at der gives samtykke til, at ansøgning må deles med medlemmer i Lions Club Holstebro Karoline, for at vi kan behandle denne.

Vi kvitterer for modtagelsen og behandler ansøgningen på førstkommende bestyrelsesmøde (ca. 1 gang pr. måned) og kontakter herefter den angivne kontaktperson..Bestyrelsen, LC Holstebro Karoline. CVR.nr. 34640920

Følg Lions